Amerykańskie imiona dla dziewczynek | Nasze Imiona
Imiona Polek i Polaków, pochodzenie, znaczenie, rankingi, imiennicy, zdrobnienia, porady i mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Jedyny taki blog w Internecie.

Amerykańskie imiona dla dziewczynek

Dzie­sięć naj­po­pu­lar­niej­szych imion żeńskich w Sta­nach Zjed­no­czo­nych to: Isa­bella (tak samo jak rok wcze­śniej), ale podob­nie jak następna Sophia szybko zyskuje popu­lar­ność, potem są Emma i Oli­via, które chyba zaczęły popu­lar­ność tra­cić (a ta wcze­śniej rosła w szyb­kim tem­pie), następ­nie idą Ava i Abi­gail (ten­den­cja wzro­stowa), Madi­son (lekko spada), a na końcu pierw­szej dzie­siątki są Chloe i Mia, które chyba doszły do mak­si­mum moż­li­wo­ści, więc na razie stoją w miejscu.

Dobre? Poin­for­muj o tym znajomych!


Kategoria: ???, Statystyki, Żeńskie

Zostaw odpowiedź

CommentLuv badge
 Komentarze podlegają moderacji -- komentuj tak, jak chciałbyś, żeby komentowano u Ciebie; maksymalna liczba znaków: 3000.

Małgorzata, portret imieniaKrzysztof, portret imienia


Archiwa

Dobre książki

Skąd się wzięło moje nazwisko?
Portrety Imion: Anna
Inteligencja Twojego dziecka

Nota autorska

© by Jan Grze­nia 2011–2013. Wszel­kie prawa zastrze­żone.
Kopio­wa­nie tek­stów z tego blogu jest dozwo­lone pod warun­kiem, że pod cyto­wa­nym tek­stem zosta­nie podane imię i nazwi­sko autora oraz adres strony.
Pro­szę więc sko­pio­wać rów­nież to: Jan Grze­nia, http://nasze-imiona.pl.